Welkom

Via Belgica

‘Via Belgica’ is de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse zeekust met het Duitse Rijnland verbond. De weg liep - ten opzichte van de huidige landsgrenzen - dwars door Zuid-Limburg. De Via Belgica kwam bij Maastricht de grens over en vervolgde haar weg langs Meerssen, Valkenburg en Voerendaal naar Heerlen en tenslotte Landgraaf. Bij Rimburg stak de Via Belgica de grens met Duitsland over.

De weg was een belangrijk onderdeel van een groot en complex netwerk van (water)wegen, dat zich uitstrekte tot de verste uithoeken van het Romeinse imperium. De Via Belgica speelde in Noordwest-Europa een hoofdrol rol bij de lokale en interregionale economische ontwikkeling, de strategische militaire verdediging en het bestuur van de nieuwe provincies.

Inmiddels ligt de Via Belgica al vele eeuwen meters diep onder de grond, maar dat gaat veranderen!

Lees meer...

Het project

De Via Belgica weer beleefbaar en zichtbaar maken. Dat is het ambitieuze plan dat de provincie Limburg en de zes gemeenten die (tegenwoordig) langs de weg liggen ter hand hebben genomen. In 2005 heeft de provincie Limburg de visie ‘Via Belgica. Verleden op weg naar de toekomst’ laten ontwikkelen. Daarin wordt uiteengezet hoe de Via Belgica en het Romeinse culturele erfgoed van Zuid-Limburg kunnen worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van erfgoededucatie, toerisme, ruimtelijke ordening en/of landschapsontwikkeling. Lees meer...


De partners

Een dusdanig ambitieus en uitgebreid project als de Via Belgica ontwikkel je niet alleen. Daar zijn vele partners voor nodig. Gezamenlijk hebben ze een convenant gesloten om het Via Belgica-project te realiseren. Lees meer...

Actueel

Via Belgica-zitmeubels geplaatst in Houthem-St.Gerlach en Voerendaal
Opgraving in Thermenmuseum gestart
Bouwen om te baden
Infopaneel Villa Herkenberg geplaatst
Via Traiana in Heerlen opgegraven
Romeins Maastricht zichtbaar via Virtual Reality
Fuccus & Succus
Ontdek Romeins Limburg met je mobiel!