Het project

Een gezamenlijke visie

De Via Belgica weer beleefbaar en zichtbaar maken. Dat is het ambitieuze plan dat de provincie Limburg en de zes gemeentes die (tegenwoordig) langs de weg liggen ter hand hebben genomen.

Met dit het belangrijke Romeinse verleden als uitgangspunt heeft de provincie Limburg in 2005 de visie ‘Via Belgica. Verleden op weg naar de toekomst’ laten ontwikkelen. Daarin wordt uiteengezet hoe de Via Belgica en het Romeinse culturele erfgoed van Zuid-Limburg kunnen worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van erfgoededucatie, toerisme, ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling.


Inmiddels is de visie ook omarmd door de zes gemeentes die langs de weg liggen. Gezamenlijk met de provincie hebben ze een convenant gesloten met als doel projecten uit te voeren om zo de Via Belgica de komende jaren weer opnieuw tot leven te wekken.

Download hier de volledige visie ‘Via Belgica. Verleden op weg naar de toekomst’.