PERSBERICHT: Via Belgica, wegens succes verlengd

Auteur: Toos Hofstede
Fotografie: Mikko Kriek

Op donderdag 18 juni aanstaande wordt door de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Maastricht, Riemst (BE) en de Provincie Limburg een nieuw driejarig Via Belgica convenant afgesloten. Aan de ondertekening van het convenant is vanwege de corona maatregelen een ludieke draai gegeven. In Romeinse tenues gehulde wielrenners halen de handtekeningen al fietsend op bij de betrokken bestuurders. De fietstocht start in Heerlen en eindigt op de brug van Vroenhoven in Riemst.

Via Belgica convenant 2021-2023
De afgelopen 15 jaar is op diverse fronten gewerkt aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de Via Belgica, de 400 kilometer lange oude Romeinse heirbaan die dwars door Zuid-Limburg liep en de Franse kust verbond met het Duitse Rijnland. Wat in 2005 startte met een visie ‘Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst’ groeide uit tot een vruchtbare intergemeentelijke en Euregionale samenwerking waarbij archeologie en beleveniseconomie met elkaar zijn verbonden. In het nieuwe convenant wordt de intentie naar elkaar uitgesproken tenminste tot en met 2023 te blijven samenwerken. “We willen Via Belgica verder zichtbaar en beleefbaar maken. Net als eeuwen geleden moet de Via Belgica weer ontsluiten, samenbrengen en verbinden.” (Ruud Burlet, gedeputeerde Archeologie Provincie Limburg).

Vind jouw weg in Romeins Zuid-Limburg
De in opdracht van de Provincie Limburg en samenwerkende gemeenten in 2016 door Viastory ontwikkelde communicatiestrategie dient als onderlegger voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het archeologisch verhaal. Via Belgica richt zich in haar aanpak niet enkel op de weg, maar op het Romeins verleden van het aangrenzende gebied. Onder de noemer ‘Vind jouw weg’ worden gebruikers en bezoekers uitgenodigd om het gebied opnieuw te ontdekken. Er zijn in de afgelopen vier jaar een website en app met routes, verhalen, virtual reality en een wandelgids Romeins Zuid-Limburg ontwikkeld. In de zomer van 2020 wordt in samenwerking met Routepunt gestart met de bewegwijzering van de Via Belgica lange afstandswandelroute, die loopt van Rimburg tot Maastricht.

Versterking en uitbreiding
In de nieuwe convenant periode wordt voortgebouwd op het stevige fundament dat reeds is gestort. Het tracé wordt onderzocht, met ondernemers wordt gewerkt aan aantrekkelijk aanbod, archeologische verhalen worden gedeeld en routes gemarkeerd. Daarnaast spannen de convenantpartners zich in voor een verdere grensoverschrijdende samenwerking in Duitsland, België en Frankrijk.

Download het convenant.

Lees ook

Het aquaduct van Tongeren was voor Romeins leger een gigaklus

Succes Heel Heerlen Graaft zorgt voor vervolg

toon alles