Experts presenteren onderzoek Villa Voerendaal

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: RCE, Diederick Habermehl en Mikko Kriek

Na jaren van onderzoek presenteren archeologen vrijdag 31 maart 2023 de resultaten van hun onderzoeken naar de Romeinse Villa van Voerendaal. Het symposium in het Limburgs Museum in Venlo is voor iedereen online te volgen.

 

De villa onder de akkers langs de Steinweg in Voerendaal is om meerdere redenen bijzonder. Vondsten bewijzen dat hier van de late IJzertijd tot in de periode van de Merovingers (5de – 8ste eeuw) mensen woonden en werkten.

Ook de omvang van de villa is bijzonder: het is een van de grootste tot dusver in Nederland gevonden. De Romeinse boerderij is rond het jaar 200 een enorm bedrijf van 13 hectare met een centraal woongebouw met verwarmde kamers, kelder, badhuis, graanschuur, smidse, werkplaatsen en woningen. Een zuilengalerij van 150 meter lang biedt een overdekte wandeling tussen het hoofdgebouw, badhuis en graanschuur.

Brede studie

In het verleden deden archeologen al meerdere opgravingen op het terrein. De meest recente is de opgraving midden jaren tachtig van de vorige eeuw onder leiding van provinciaal archeoloog Willem Willems. Zijn laatste wens om alle resultaten van de opgravingen uit te werken en te analyseren, is nu opgepakt. Dat kon dankzij subsidies van het rijk en de provincie Limburg. Zo’n 15 specialisten onderzochten onder meer gebouwen, bouwmaterialen, aardewerk en plantaardige resten. Zij hadden de beschikking over documentatie van de opgravingen en toegang tot maar liefst 45.000 objecten in het archeologisch depot van de provincie. De resultaten hebben geleid tot een wetenschappelijke publicatie van 1.200 pagina’s. Dit document komt beschikbaar op de site van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In 2022 publiceerde het Limburgs Museum in Venlo  een publieksversie met informatie over de onderzoeken: Villa Voerendaal, Van vondst tot verrassend verhaal.

Online symposium volgen
Het symposium is vrijdag 31 maart 2023 van 12.30 uur tot 16.15 uur online te volgen als u bent aangemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Enkele dagen van tevoren ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.

Inschrijven kan via volgende link: https://bit.ly/3Xse5H9

Programma

12.30 uur        Opening door Jos Bazelmans van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

12.35 uur        Het resultaat van 130 jaar onderzoek, Henk Hiddink, projectleider

13.00 uur        Toespraak gedeputeerde Geert Gabriëls en de burgemeester van Voerendaal Wil Houben

Uitreiking door Leonard de Wit van het eerste exemplaar van het boek aan familie van Willem Willems

13.45 uur        Voordat de villa er was: een versterkt erf uit de late IJzertijd, Diederick Habermehl

14.10 uur        Nederzettingen aan de Beneden Rijn tussen de 3de en de 7de eeuw Marion Brüggler

15.00 uur        De plantaardige kant van het Romeinse agrarisch bedrijf door Wouter van der Meer

15.25 uur        Aardewerk in de Romeinse tijd door Julie van Kerckhove

15.50 uur        Uitwerking oude villa-opgravingen: nostalgie of nieuwe informatie door Jasper de Bruin

16.15 uur        Afsluiting

Lees ook

Het aquaduct van Tongeren was voor Romeins leger een gigaklus

Succes Heel Heerlen Graaft zorgt voor vervolg

toon alles