Maas niet scheutig met Romeins verleden

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: ARK Natuurontwikkeling

De Maas is tijdens de werken aan de Grensmaas niet scheutig geweest met vondsten uit het Romeins verleden. Dat blijkt uit de nieuwe expositie in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren waar in twee zalen de archeologische vondsten worden getoond. Romeinse vondsten ontbreken.

Ze zijn er wel: bijlen die werden geofferd, een werpspeer (pilum, zie foto) en wat resten van dakpannen. De Romeinse vondsten van het project Grensmaas worden door ruimtegebrek nu niet tentoongesteld in Hartelstein, ze zijn opgeslagen in het Limburgs Museum in Venlo. Jan Roymans, verbonden aan archeologisch bureau RAAP, begeleidde jarenlang de winning van zand en grind: ‘De bijlen uit de Romeinse tijd zijn dichtgeslagen, ze konden niet meer als bijl worden gebruikt. Dat geeft aan dat het om offers gaat die in de Maas zijn geworpen.’

Het ijzeren deel van de Romeinse werpspeer is bij Itteren gevonden. Andere vondsten zijn rond gesleten stukjes Romeinse dakpan. Mogelijk zijn die afkomstig van het villacomplex aan de Pasestraat in Borgharen dat in 1995 is onderzocht door de archeologische dienst van Maastricht. Daarbij zijn toen resten van een badgebouw opgegraven. Het Limburgs Museum werkt aan een grote overzichtstentoonstelling van de Grensmaas-archeologie.

Lees ook

Heerlenaren maken expositie over Heel Heerlen Graaft

Via Belgica wil meer beleving bieden

toon alles