Onderzoek villa Voerendaal voorjaar 2022 gereed

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: Mikko Kriek

Het onderzoek naar de Romeinse villa langs de Via Belgica in Voerendaal wordt voorjaar 2022 afgerond. Tot dan onderzoeken vijftien experts in evenzovele vakgebieden verslagen, studies, rapporten over de villa. Ook wordt gezocht tussen de circa 40.000 vondsten, gedaan tijdens eerdere opgravingen.

De experts kijken naar bouwmateriaal, pleisterwerk, watervoorziening, metalen en andere voorwerpen. Zij proberen ook in kaart te brengen welke bewoners de villa kende en wat hun relatie met de regio was. Dat wordt een bijzondere klus omdat de aanwijzingen naar bewoners vrijwel ontbreken. ‘We beschikken wel over scherven met inscripties. Die worden onderzocht op aanwijzingen naar bewoners’, aldus assistent-projectleider Diederick Habermehl.

Manager publiek Benoît Mater van het Limburgs Museum kondigde 11 maart tijdens een bijeenkomst aan dat de resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een wetenschappelijk rapport, een op het publiek gericht boek en een digitale reconstructie. Benoît Mater: ‘Eindelijk kunnen we dan het verhaal van de Villa Voerendaal vertellen’.

Spelt-leverancier voor militairen aan de limes
Sinds de ontdekking in 1892 is het Romeinse landbouwcomplex  aan de Steinweg vier keer onderzocht door archeologen. Maar nooit zijn de bevindingen gebundeld en uitgewerkt. Dankzij subsidies van de provincie Limburg en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gebeurt dat nu wel. Het onderzoek omvat geen nieuwe opgravingen. Ook zijn er geen plannen om de villa-resten van wat officieel de villa Voerendaal-Ten Hove heet, zichtbaar te maken.
De villa rustica, alias Romeins landbouwcomplex, bestaat uit een centraal woongebouw, badhuis, graanschuren, smidse en andere bijgebouwen. De boerderij leverde onder andere spelt voor de militaire nederzettingen aan de limes in midden-Nederland.

Belangrijkste villaterrein van Nederland
Diederick Habermehl noemt het Voerendaalse complex door zijn omvang ‘het belangrijkste villaterrein van Nederland’. Dat belang is ook toe te schrijven aan de bijna 1000 jaar bewoning van de locatie tussen de IJzertijd en de Merovingische periode. ‘Deze villa heeft een enorme potentie om bij te dragen aan onze kennis van Romeins Limburg’, vindt Habermehl. Naar verluidt zijn er in het archeologisch depot van de provincie Limburg in Heerlen circa 40.000 vondsten opgeslagen, afkomstig van de eerdere opgravingen op het 13 hectare grote terrein in Voerendaal.

"Deze villa heeft een enorme potentie om bij te dragen aan onze kennis van Romeins Limburg."
— Diederick Habermehl

Lees ook

Een snelkookpan vol Romeins WOW-gevoel

Expositie over de Romeinse idylle met een rijke tijdmachine.

toon alles