Duikers controleren toestand ‘wieg van Maastricht’

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: Laurens Bouvrie

Duikers van Mergor in Mosam hebben zaterdag 18 juli de resten van de Romeinse brug in Maastricht gecontroleerd op aantasting. Ook is er onder begeleiding van stadsarcheoloog Gilbert Soeters onderzoek gedaan naar een nieuw ontdekt frame van zware houten balken. Dat frame ligt in een andere lijn dan de overige resten.

Bij de resten gaat het om houten balken (sommige tot 7 meter lang) of palen en om bewerkte natuurstenen die over een oppervlakte van zo’n 3.000 vierkante meter verspreid liggen. De brugresten bevinden zich zo’n 100 meter zuidelijk van de Sint Servaasbrug. De strook met resten loopt van de oever aan de stadszijde tot circa tweederde van de Maas richting Wyck. Archeologen gaan uit van zeker drie à vier (misschien zelfs nog meer) fases van Romeinse bruggenbouw in de Maas. Dat inzicht is gebaseerd op datering van houtresten met behulp van jaarringen. Ook zaterdag is een monster genomen van een balk die door erosie verloren dreigde te gaan. De vondsten van eerdere onderzoeken duiden aan dat de Romeinen tussen de eerste en de vierde eeuw in Maastricht meerdere bruggen hebben moeten bouwen, steeds door het verval van de bestaande brug. In een aankondiging van de duikactie wordt de Romeinse brug de wieg van de stad genoemd: ‘Zonder brug was Maastricht nooit gesticht in de Romeinse tijd.’

Meetsysteem
De twee duikers van Mergor in Mosam konden zaterdag onder goede omstandigheden hun werk doen. Op de bodem van de Maas was het zicht nog circa een meter en er was vrijwel geen stroming. Naast de controle op erosie van de resten is een nieuw meetsysteem aangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe meerpalen die eerder dit jaar zijn geplaatst voor cruiseschepen.

Rijksmonument
Sinds september 2017 zijn de resten van de Romeinse brug op de bodem van de Maas een archeologisch Rijksmonument. Om de staat van het monument in de gaten te houden, wordt ieder jaar minstens éénmaal een duikactie georganiseerd. Hierbij wordt gekeken of er erosie aan het monument optreedt en of de situatie verandert. De bevindingen van de duikactie worden in een rapport vastgelegd en vormen de basis voor eventuele nieuwe beleidsmaatregelen van de gemeente Maastricht voor de consolidering van de brugresten, in samenspraak met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees ook

Een snelkookpan vol Romeins WOW-gevoel

Expositie over de Romeinse idylle met een rijke tijdmachine.

toon alles