Romeinse vallei Bocholtz onderdeel van archeo-park?

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: Rijksmuseum van Oudheden

Romeinse vallei Bocholtz onderdeel van archeo-park?

Een werkgroep gaat onderzoeken of een archeo-park haalbaar is bij Vlengendaal op de grens van Bocholtz en Orsbach (D). De internationale opzet moet vergelijkbaar worden met die van het Duits-Nederlandse bedrijvenpark Avantis. Als thema is gekozen voor de eeuwenoude geschiedenis van de grens in dit gebied, inclusief de Romeinse erfenis in de vorm van vier villa’s rustica. Van deze
Romeinse boerderijen zijn sinds de 19de eeuw muur – en vloerresten opgegraven, een askist en een muntschat.

Het idee voor het archeo-park volgt uit een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse archeologen in Bocholtz. Zij bespraken de uitkomst van een onderzoek van cultureel ondernemer Marc Hermans. In opdracht van de gemeente Simpelveld en de provincie Limburg bekeek hij of het mogelijk is om een Romeinse villa rustica in het gebied Vlengendaal te herbouwen. De conclusie van het onderzoek is kort en krachtig: nee, dat is niet haalbaar. Onder meer door regels voor de bescherming van de Romeinse resten en het feit dat de gronden particulier bezit zijn.

De grens is in het gebied zichtbaar in het landschap. Door de verhoogde ligging van de eeuwenoude Akense landweer en door de restanten van de Westwall-verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog. De volgende stap in de plannenmakerij wordt de benoeming van de leden van de werkgroep die een Duits-Nederlandse samenstelling zal krijgen.

 

Fotobijschrift

Foto van de opgraving in 1913 van de Romeinse villa van Vlengendaal. Een deel van de verwarmingskelder is zichtbaar met kolommen die de tegelvloer ondersteunden. Op de achtergrond staat A. Scholten, één van de assistenten tijdens de opgraving.

Lees ook

Speciale vondst geschonken door Jos Kortis uit Voerendaal.

Een kijkje in een 1.900 jaar oude kelder, dat kan straks in Heerlen

toon alles