Via Belgica wil meer beleving bieden

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: Anja Neskens

De bijeenkomst in de ontvangstruimte van Wijngoed Fromberg werd geopend door Via Belgica-vriend Bas Vervuurt van de Kunrader steengroeve. Bekend is dat de Romeinen al Kunrader steen gebruikten, onder andere voor de bouw van de villa Ten Hove in Voerendaal en voor de thermen in Heerlen. Opnieuw wordt de Kunrader steen gewonnen en als bouwmateriaal toegepast bij renovaties en nieuwbouw. De meest moderne toepassing waaraan wordt gewerkt, is de inzet van 3D-printers die werken met fijnkorrelig restmateriaal uit de groeve.

Ook al een Romeinse oorsprong biedt de wijnbouw waar in 1991 het huidige Wijngoed Fromberg mee startte. Carmen Soomers van het Wijngoed introduceerde de wijnen die in Ubachsberg worden gemaakt aan de Vrienden van de Via Belgica.

Via Belgica wil meer beleving bieden

Het project Via Belgica, zet de komende jaren een tandje bij met nieuwe wow-momenten voor de bezoeker, samenwerking in de Euregio en ruimte voor wetenschap. Dat kondigde projectleider Anja Neskens aan in Wijngoed Fromberg tijdens een bijeenkomst van de Vrienden van de Via Belgica.

 

. De versterkte aanpak voor de periode tot 2027 draait om zeven trefwoorden:

– programmering

– beleving

– educatie

– onderzoek

– Euregio

– communicatie

 

Vanaf 2024 werkt het project, waarin provincie Limburg en acht gemeenten samenwerken, met een vaste jaarprogrammering gericht op 55-plussers en gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. De aandacht wordt daarnaast ook uitgebreid naar de Euregio. Zaken als de website, de Via Belgica-app, wandelkaartjes en audiotours krijgen daarom Duitse en Franse versies.

 

Echte Romeinen

Om de Romeinse geschiedenis van de regio uit te dragen wordt er nog meer ingezet op verhalen. 8 Romeinen, Bataven, Galliërs en Germanen worden deze kerstperiode al tot leven gewekt met artificiële intelligentie.

Aparte aandacht krijgen de gezinnen met een educatief programma onder de titel ‘Ontdek de Romein in jezelf’. Daarnaast moet het aanbod voor de wandelaar en fietser meer beleving en verrassing opleveren. Er zijn dit jaar ideeën ontwikkeld voor nieuwe en vernieuwende landschapselementen in de deelnemende gemeenten. Deze ideeën worden de komende tijd voorgelegd aan de gemeenten.

 

Via Belgica symposium

Nieuw in het beleidsplan 2024-2027 is ook dat de focus ook weer op de wetenschap wordt gelegd, zowel nationaal als internationaal. Zo zoekt het project o.a. samenwerking met het project ‘Constructing the limes’.

Elke vier jaar wil Via Belgica een symposium organiseren waar onderzoekers hun nieuwste inzichten uitwisselen, met een Via Belgica prijs. Als het aan het Via Belgica project ligt, komt er speciale aandacht voor onderzoek tot en met proefboringen in Zuid-Limburg en over de grens naar het exacte tracé van de Romeinse weg tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer.

Het project Via Belgica, zet de komende jaren een tandje bij met nieuwe wow-momenten voor de bezoeker, samenwerking in de Euregio en ruimte voor wetenschap.
— Anja Neskens

Lees ook

Een snelkookpan vol Romeins WOW-gevoel

Expositie over de Romeinse idylle met een rijke tijdmachine.

toon alles