Samenwerking met Limes-project en Archeo Route Limburg

Auteur: Harr
Fotografie: Annemiek Mommers

Wie meer weet, kan meer vertellen

 

Meer mensen die kennis kunnen maken met het Romeinse verleden van Zuid-Limburg. En hoe meer over dat verleden bekend is, hoe interessanter het wordt. Het zijn de twee redenen voor de samenwerking van het project Via Belgica met ‘Constructing the Limes’ en met ‘Archeo Route Limburg’. Dit biedt ons meer wetenschappelijke kennis èn een breder, meer geïntegreerd aanbod voor toeristen en inwoners van de regio.

 

‘Limes’ staat voor ‘grens’. Hiermee bedoelen we de Rijn in huidig Nederland als noordelijke grens van het Romeinse rijk. Het project ‘Constructing the limes’ bundelt de denkkracht van tientallen experts om op nog veel meer vragen een antwoord te vinden. Leider van het project is dr. Saskia Stevens van de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in de archeologie en geschiedenis van de Romeinse periode.

Invloed Limes onderzocht

Het Limes-project werkt nauw samen met ‘Heel Heerlen graaft’ dat in september 2023 nationaal de aandacht trok. Saskia Stevens legt uit waarom het Limes-project de samenwerking zoekt, ook met het project Via Belgica: ’In ons project onderzoeken wij de invloed van de limes op het achterland van die grens. Romeins Heerlen was een belangrijke plek in dat grensgebied en Heel Heerlen Graaft biedt ons een unieke kans om inzicht te krijgen in hoe die invloed in de praktijk werkte. Wij onderzoeken hoe Romeins Heerlen er uit zag, wat de mensen er aten, wat voor goederen ze gebruikten en waar deze vandaan kwamen.’

Speerpunten van Archeo Route

Het Via Belgica-project heeft ook de krachten gebundeld met Archeo Route Limburg.

Archeo Route Limburg is een samenwerking van de provincie Limburg, Limburg Marketing en deelnemende gemeenten. Vanuit het project worden historische vindplaatsen gemarkeerd met een cortenstalen voetplaat en -speer. Dankzij een QR-code kan de bezoeker via een app met Augmented Reality en 3D ter plekke het verhaal achter de vondst beleven. De app biedt naast informatie over de individuele vindplaatsen ook diverse wandel-of fietsroutes die de vindplaatsen verbinden.

Een mooi begin

Voor de Via Belgica betekent de samenwerking dat de informatie over de regionale Romeinse geschiedenis beter te vinden is voor toeristen en inwoners. Joep Steinhage van Marketing Limburg: ‘Wij versterken elkaar en wij hebben hetzelfde doel: meer belangstelling voor het verleden van de regio door het zichtbaar te maken. Deze afspraken zijn een mooi begin van onze samenwerking’. Een uitspraak waar Anja Neskens, projectmanager van de Via Belgica, zich helemaal in kan vinden: ’Dit is een unieke kans. Je kunt ook de verhalen van de Archeo Route ontdekken in de Via Belgica App en omgekeerd. In de via Belgica app krijg je nu toegang tot alle Romeinse verhalen uit Zuid-Limburg. En we stimuleren de wandelaars en fietsers om ook de Archeo Route te ontdekken.’

Wij versterken elkaar en wij hebben hetzelfde doel
— Joep Steinhaeghe

Lees ook

Een snelkookpan vol Romeins WOW-gevoel

Expositie over de Romeinse idylle met een rijke tijdmachine.

toon alles