Een snelkookpan vol Romeins WOW-gevoel

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: Anja Neskens

Opdracht 1: de bezoekers van de Via Belgica op een speelse manier verrassen. Opdracht 2: de Romeinse erfenis van de regio beter vertellen. De opdrachtnemers: 21 archeologen, ondernemers, beleidsmedewerkers, marketeers en ontwerpers.

Die gemêleerde groep zet eind 2023 een snelkookpan op het vuur. Drie dagen lang wordt in de ‘keuken’ van de Brightlands Campus in Heerlen gewerkt volgens het strakke recept en de strenge sturing van de chefs van The Nextlab. Opdrachtgever voor deze ‘design sprint’ (de officiële titel) zijn het Via Belgica-project en vijf individuele gemeenten.

Aanleiding is de constatering dat veel (wandelende) bezoekers van de Via Belgica enthousiast zijn over het Zuid-Limburgse landschapm maar dat er behoefte is aan meer Romeinse beleving.

Via Belgica kiest er voor om die verbeteringen met name voor gezinnen met kinderen en voor 55-plussers te zoeken.

De design sprint kent vijf stappen: begrijpen, bedenken, beslissen, prototypen en testen. Waar een ideeën-sessie stopt, daar gaat de design sprint verder tot en met een ontwerpschets en zelfs een eerste, ruwe schatting hoeveel geld er gemoeid is met het uitvoeren van een idee.

Rekening houden met kinderen

Opmerkelijk is ook de stap om de eerste schetsen van de ideeën in een testronde ter beoordeling voor te leggen aan gezinnen en hun kinderen en aan 55-plussers. Vooraf was al ingeschat dat de wensen van die doelgroepen verschillen. Maar de testen maken nog eens glashelder dat het essentieel is om rekening ook te houden met de behoefte en beleving van kinderen. De uitwerking van de ideeën moeten in beeld, geluid en tekst ook grondig zijn afgestemd op de jeugd, is het advies.

In het algemeen is (zeer) positief gereageerd op de prototypes: vier van de elf prototypes scoren een 8 of hoger. ‘Het bewijst dat er bij de doelgroepen een sterke behoefte bestaat aan dergelijke belevingen’, stelt Anja Neskens, projectleider Via Belgica.

De sessie heeft elf ideeën voor vijf gemeenten in de regio opgeleverd. De schetsen met het gezochte WOW-gevoel liggen nu ter beoordeling bij de gemeentebesturen. Spreekt het idee aan, is er plek in de openbare ruimte en is er geld beschikbaar?

Dit project werd begeleid door ‘The Next Lab’.

Lees ook

Het aquaduct van Tongeren was voor Romeins leger een gigaklus

Succes Heel Heerlen Graaft zorgt voor vervolg

toon alles