De Via Belgica ligt niet onder de Hereweg in Landgraaf

Auteur: Harry Lindelauf
Fotografie: RAAP

De discussie over het tracé van de Via Belgica in Landgraaf is iets eenvoudiger geworden. Want archeologisch onderzoek in Rimburg toont aan dat de Romeinse weg onder de Rinckberg, Broekhuizenstraat en Palenbergerweg ligt.

Daarmee valt de optie weg dat de Romeinen via de Lindegracht een uitweg uit het Wormdal aanlegden. En dat betekent weer dat de hoofdweg richting Coriovallum (Heerlen) niet een lijn naar de Haanweg en Hereweg volgt. Regioarcheloog Hilde Vanneste wees tijdens een lezing op 2 mei 2024 in Rimburg op de uitkomsten van een archeologisch onderzoek in 2021 en 2022. De reconstructie van de doorgaande weg in Rimburg bood de gelegenheid om onder de moderne weg naar sporen uit het verleden te zoeken. Die sporen werden ook gevonden. Op meerdere plekken werd het grind gevonden waarmee de Romeinen hun wegen bouwden. Op een plek werd het meest recente wegdek gevonden, inclusief karrensporen.

Nog twee varianten
De liefhebbers kunnen de discussie over het Via Belgica-tracé in Landgraaf nu beperken tot twee zuidelijke varianten. In variant 1 volgt de weg op een en dezelfde hoogte de wand van het  Wormdal in de richting van Eygelshoven. De weg steekt naast het vroegere tuincentrum van Licom over in de richting van het Hulsbosch en het Eykhagenbos in Nieuwenhagen. In het Hulsbosch zijn stenen gevonden die misschien wijzen op een wachttoren zoals die ook op de Goudsberg in Valkenburg heeft gestaan.
Dankzij de droge periodes van enkele jaren geleden zijn in de velden tussen het Hulsbosch en de spoorlijn Heerlen-Herzorgenrath op luchtfoto’s aanwijzingen gevonden voor een grindspoor dat duidt op de Romeinse weg.

De tweede, zuidelijke, variant betekent dat de Romeinen via Eygelshoven richting Schaesberg reizen. Het tracé loopt via de huidige Torenstraat en steekt diagonaal over naar de Koeweg en vervolgens naar de Brandhofstraat in Schaesberg. In het Kisselsbos maakt een een droogdal de doorsteek door de steile bosrand mogelijk om via de Vossekuil over de Molenberg achter het klooster Op de Berg Heerlen te bereiken.

Lees ook

Delicious Store wordt vriend van Via Belgica

Groen licht voor Romeins Museum Heerlen