02
mei
2024
02
mei
2024

LEZING – Honderd jaar onderzoek in Rimburg: een overzicht van Romeinse vondsten en vindplaatsen – Hilde Vanneste

Rimburg gräbt/graaft!

Rimburg/Landgraaf

Tijdens deze lezing geeft Hilde Vanneste, regioarcheoloog Parkstad, een overzicht van de Romeinse vindplaatsen die de laatste honderd jaar zijn ontdekt in Rimburg. Ze blikt terug op de onderzoeken die aan weerszijden van de Worm zijn uitgevoerd, in de kern van het Romeinse straatdorp. Daarnaast licht ze ook oude en nieuwe Romeinse vondsten en vindplaatsen toe die in de omgeving van de vicus zijn aangetroffen.

In diesem Vortrag gibt Hilde Vanneste, Regionalarchäologin Parkstad, einen Überblick über die in den letzten hundert Jahren in Rimburg entdeckten römischen Fundstellen. Sie blickt zurück auf die Untersuchungen, die auf beiden Seiten der Wurm, im Kern des römischen Straßendorfes, durchgeführt wurden. Außerdem erläutert sie alte und neue römische Funde und Fundstellen in der Umgebung des Vicus.

Praktisch/Practisch:

Uur/Uhr: 2 mei 2024 – 19 uur/ 2. Mai 2024 – 19 Uhr

Locatie/Standort: Café d’r Eck, Brugstraat 16, 6374 LV Landgraaf

Schrijf je hier in/Melden Sie sich hier an