11
okt
2019


Thermenmuseum: Mini-symposium ‘Ite et docete’ – Heerlen

Heerlen

Vrijdag 11 oktober 2019
10.00 – 13.45 uur
Toegang gratis

Het Thermenmuseum organiseert een interessant mini-symposium voor de bovenbouw klassen van het Gymnasium/Atheneum. Deze zijn ook zeker interessant en toegankelijk voor de reguliere bezoeker. Aanleiding zijn twee bijzondere, tijdelijke pop-up exposities over de Latijnse taal in de Romeinse samenleving in samenwerking met LatinNow. Een unieke kans om uw leerlingen alvast een klein kijkje te geven in de universitaire wereld!

Programma:
10:00 – 10:30: inloop met koffie en thee
10:30 – 10:45: Openingswoordje door de directeur van het Thermenmuseum, dhr. Hans Thuis.
10:45 – 11:30: Dr. Vincent Hunink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Lezing: De uitbarsting van de Vesuvius. De getuigenis van Plinius (brieven 6,16 en 6,20). De bekende uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. heeft Pompeii en Herculaneum voor eeuwen geconserveerd. Twee brieven van Plinius de Jongere (ca. 100) geven essentiële informatie over de dramatische gebeurtenissen. In de lezing komen deze brieven uitvoerig aan bod. De centrale vraag in de lezing is hoe we de brieven moeten lezen: zijn ze misschien nog iets meer dan een ooggetuigenis?
11:45 – 12:30: Dr. Nathalie de Haan (Radboud Universiteit Nijmegen)
Lezing: Baden in Weelde. In de Romeinse wereld waren openbare baden (thermen) ongekend populair. “Baden, wijn en de liefde slopen onze lichamen maar maken het leven wel de moeite waard” was in Rome al te lezen op een grafsteen uit de eerste eeuw. De Romeinse badcultuur kwam in Campanië tot grote bloei. Niet alleen openbare baden rond de baai van Napels, maar juist ook de privébaden van de elite speelden een belangrijke rol bij technische innovaties. Uitgerust met vloer- en wandverwarming en stromend water getuigen die privébaden van grote luxe en verfijning – of van decadentie, zoals sommige critici in de Oudheid al meenden.
12:30 – 13:00: Lunchpauze
13:00 – 13:45: Dr. Pieter Houten (University of Nottingham, LatinNow)
Publiekslezing: Moet ik Latijn leren? Latinisering van het Romeinse westen
Vrijwel iedereen die Latijn heeft geleerd, stelde op enig moment deze vraag. Het zal niet heel anders geweest zijn in de Oudheid. Als we kijken naar een kaart met alle talen in het westen voor komst van de Romeinen zien we een rijk taalgebied waarin verschillende talen gesproken werden. Een aantal eeuwen later lijkt van veel van deze talen niets meer over te zijn. In het Romeinse westen overheersen dan het Latijn of Germaans, de verschillende Keltische en niet-Indo-Europese talen, behalve Baskisch, hebben het onderspit gedolven. Hoe kan dit? Zei iedereen zo maar ‘Ja!’ op de gestelde vraag? Of waren de Romeinen actief bezig met verspreiding van het Latijn? Wat gebeurde met de talen die de mensen spraken voordat de Romeinen kwamen. Werd de lokale bevolking meertalig? Tijdens de publiekslezing ‘Moet ik Latijn leren?’ worden de verschillende manieren waarop men in contact kwam met het Latijn besproken en gezocht naar de verklaring voor het succes van het Latijn.
13:45/14:00: Afsluitende bijeenkomst en mogelijkheid tot bezoek aan het museum en de tijdelijke exposities.

Het symposium wordt in principe georganiseerd voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs, maar is zeker ook interessant voor regulier publiek om te bezoeken.
N.B. het is ook mogelijk om een gedeelte van de lezingen te bezoeken. We stellen uw komst zeer op prijs!

U kunt zich (met uw klas) aanmelden middels een e-mail aan j.martens@historischgoud.nl of bel 0455605259.

Aanmelden