251

Een Romeins villalandschap

Villa Vlengendaal

In de Romeinse tijd was je op deze plek omringd door villa’s. Villa Vlengendaal is hiervan het beste onderzocht.

Net zoals nu, ploegden boeren in de vruchtbare grond lössgrond. Dit is waarom deze regio zo belangrijk is geworden, er was veel graan nodig om de soldaten aan de noordgrens, langs de Rijn, te voeden.

Als gevolg hiervan werden grote landbouwbedrijven uit de grond gestampt: de Romeinse villa’s. In de eerste en tweede eeuw na Christus stonden hier gemiddeld 2 tot 3 villa’s op elke vierkante kilometer.

Villa Vlengendaal werd opgegraven in 1910. De opgraving ontaarde stukjes van een wandschildering. Deze uitzonderlijke vondst is nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Daarnaast zijn er ook 700 zilveren munten gevonden vlak bij de villa. De oudste munt dateert uit het jaar 70 en de jongste munt uit het jaar 257 na Christus. Deze muntschat is nu te zien in het Landesmuseum in Bonn.

15
dec
2023
15
mrt
2024

EXPO – Heel Heerlen Graaft! Deelnemers vertellen

Heerlen
21
okt
2023
02
jun
2024

EXPO – De oudheid in kleur

Organisator: Gallo-Romeins Museum

Tongeren
26
mei
2024
26
mei
2024

MARATHON – Marathon Via Belgica

organisator: Stichting Foras

13
mrt
2024
13
mrt
2024

LEZING/VORTRAG: – Honderd jaar onderzoek in Rimburg: een overzicht van Romeinse vondsten en vindplaatsen – Hilde Vanneste

Rimburg gräbt/graaft!

Rimburg/Landgraaf
18
apr
2024
18
apr
2024

LEZING/VORTRAG – Der römische vicus von Rimburg. Die Ausgrabun-gen von Otto Eugen Mayer. – dr. Uta Schröder

Rimburg gräbt/graaft!

Übach-Palenberg
04
mei
2024
04
mei
2024

WANDELING/SPAZIERGANG – Expeditie: over Romeinse sporen langs de Worm/ Tippeltour: auf römischen Spuren an der Wurm – dr. Petra Tutlies en Hilde Vanneste

Rimburg gräbt/graaft!

Rimburg/Landgraaf
04
mei
2024
04
mei
2024

WORKSHOP – Hoe wordt je archeoloog?/”Wie wird man Archäologe?” – educatoren Thermenmuseum

Rimburg/Landgraaf
09
mei
2024
09
mei
2024

INFOAVOND/INFOABEND: Voor de deelnemers/Für die Teilnehmer von Rimburg gräbt/graaft!

Übach-Palenberg
27
mrt
2024
27
mrt
2024

WORKSHOP – Paaseieren zoeken en versieren

Heerlen
25
apr
2024
25
aug
2024

EXPO – Romeinse villa’s in Zuid-Limburg

Rijksmuseum voor Oudheden

Leiden