251

Een Romeins villalandschap

Vlengendaal, Bocholtz

In de Romeinse tijd was je op deze plek omringd door villa’s. Villa Vlengendaal is hiervan het beste onderzocht.

Net zoals nu, ploegden boeren in de vruchtbare grond lössgrond. Dit is waarom deze regio zo belangrijk is geworden, er was veel graan nodig om de soldaten aan de noordgrens, langs de Rijn, te voeden.

Als gevolg hiervan werden grote landbouwbedrijven uit de grond gestampt: de Romeinse villa’s. In de eerste en tweede eeuw na Christus stonden hier gemiddeld 2 tot 3 villa’s op elke vierkante kilometer.

Villa Vlengendaal werd opgegraven in 1910. De opgraving ontaarde stukjes van een wandschildering. Deze uitzonderlijke vondst is nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Daarnaast zijn er ook 700 zilveren munten gevonden vlak bij de villa. De oudste munt dateert uit het jaar 70 en de jongste munt uit het jaar 257 na Christus. Deze muntschat is nu te zien in het Landesmuseum in Bonn.