113

Oog in oog met de archeoloog op de Via Traiana

Locht, Kerkrade

Kom nu oog in oog met de Archeo-archeoloog op de  Via Traiana.

De Via Traiana verbond Aken met Heerlen en Xanten. In 2015 hebben archeologen resten ervan gevonden in de buitenring van Parkstad.

Resten van deze Romeinse weg zijn ook in Heerlen teruggevonden. Heerlen lag op het kruispunt van de Via Belgica en de Via Traiana. Hierdoor groeide het uit tot een bloeiend handelscentrum waar talloze reizigers dagelijks onderdak vonden.

Het was een wegennet van ongekende schaal. Dit zorgde ervoor dat reizen sneller ging dan ooit, legertroepen zich bliksemsnel konden verplaatsen en handelsstreken vanuit verre streken naar onze regio konden komen.

De verbinding was meer dan alleen een fysieke weg, er bestond ook uitwisseling van Romeinse cultuur. Dit verklaart de vondst van onder andere van een beeldje van een beer in een offerkuil.

Wil je de Via Traina in virtual reality beleven? Loop naar de Archeo Speerroute en download de app!

Meer weten over de Limburgse geschiedenis en archeologie? Bezoek de website van Archeoroute hier.

NL: Archeo Route Limburg | Ontdek de verhalen via AR!
DE: Archeo Route Limburg App
EN: The Archeo Route Limburg App