387

Een Romeins wegrestaurant langs de Via Belgica

Kanjelbeek Maastricht

De Via Belgica blijkt voor een groot deel overeen te komen met het tracé van de huidige Meerssenerweg. Behalve op de locatie waar we nu zijn. Daar liep de Romeinse weg dwars door het huidige weiland. Ook in de Romeinse tijd stroomde hier de Kanjelbeek.  Die beek zorgde voor drassige omstandigheden. De Romeinse wegenbouwers zagen zich dan ook genoodzaakt dikke aangepunte eikenhouten heipalen in de grond te slaan om te voorkomen dat de weg in het water zou wegzakken. Op de heipalen werd een laag klei aanbracht en daarbovenop een pakket grind. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de weg tot in de 14e eeuw in gebruik is geweest. Dit weten we door de vondst van meerdere hoefijzers uit die tijd langs de weg. Romeinen kenden geen hoefijzers maar hadden een soort ijzeren schoenen om slijtage van de paardenhoeven te voorkomen. Op de plaats waar de Via Belgica lag zijn nu nieuwe hoefijzers in het wandelpad gelegd, tezamen met een tegel met een Romeinse huifkar erop.

Vlak bij station Maastricht-Noord lag 2000 jaar geleden een Romeins wegrestaurant. Deze zogenaamde stationes lag langs de Via Belgica tussen Maastricht en Meerssen, op ongeveer een uur lopen van Maastricht. Hier konden reizigers terecht voor een hapje en een drankje. Reizigers te paard konden er zelfs hun paard of lastdier drenken, of zelfs van rijdier wisselen. Naast een huisplattegrond werden er 12 waterputten aangetroffen, die natuurlijk niet allemaal gelijktijdig in gebruik waren maar wel meerdere tegelijkertijd.

ontdekken

22
jul
2020
12
sep
2020

Via Marcus e-biketochten

Fiets mee langs 9 Romeinse Villa's met meesterverteller Marc Hermans

Simpelveld & Voerendaal

leuk om te weten

Naast een stationes lagen er ook graven langs de Via Belgica. Dit waren vrij eenvoudige crematiegraven met aardewerk potjes, glazen potjes en olielampjes als bijgiften. Mogelijk zijn dit graven van mensen die op de grote villaterreinen werkten.
Die villa’s waren luxe herenboerderijen van welvarende mensen, waar grote landerijen omheen lagen. Rondom Maastricht en ook langs de Via Belgica zijn meerdere villaterreinen bekend. Een ervan lag een paar honderd meter ten noorden van de plek waar we nu staan (locatie infobank) en de vondsten van die locatie laten zien hoe welvarend de bewoners in die tijd waren: een ring met een gem (gesneden halfedelsteen) en munten.
Archeologen vonden er de resten van een mysterieuze dodecaëder. We weten nog steeds niet waarvoor deze metalen twaalfhoek gebruikt werd. Tegenwoordig vermoed men dat ze gebruik konden worden om de juiste zaaitijd van wintergraan vast te stellen. De boeren moeten dan wel goed in wiskunde zijn geweest.

contact

Gilbert Soeters - Archeoloog Gemeente Maastricht